Organizacija rada

Organizacija rada u tiskari GRAFIS je podijeljena u 3 faze proizvodnje: GRAFIČKA PRIPREMA, TISAK i GRAFIČKA DORADA.

Organizacija proizvodnje u tiskari GRAFIS može se bolje predočiti dijagramom toka proizvodnje grafičkog proizvoda. Svaka faza proizvodnje u GRAFISU obavlja se u svom odjelu. Nastojimo da svaki posao prelazi iz jedne faze u drugu što brže, uz što manje zastoja zbog nepravodobnih ili netočnih informacija. U tome nam pomaže i MIS (Management Information System) sustav za upravljanje proizvodnjom vlastite izrade.

Grafička priprema

(Pripremna faza za izradu grafičkog proizvoda)

 • Projektira se grafički proizvod (određuje se izgled, kvaliteta i naklada proizvoda)
 • Određuje se način izrade grafičkog proizvoda (određuje se koje će se tehnologije izrade koristiti, količna i cijena materijala, vrijeme izrade i cijena rada)
 • Izrađuje se projektna dokumentacija (radni nalog)
 • Nabavlja se materijal (papir, ploče, boja i kemija)
 • Izrađuje se alat (štance i klišeji)
 • Obavlja se računalna montaža za tisak
 • Izrađuju se tiskovne forme (offsetne ploče)

Štancanje

 • Priprema se stroj za štancanje (izrezivanje)
 • Postavlja se alat (štanca) u stroj
 • Ulaže se tiskovna podloga (papir) prema radnom nalogu
 • Podešava se ulaganje, otiskivanje i izlaganje naklade
 • Podešava se registar
 • Kontrolira se kvaliteta tiska (pritisak, kvaliteta isjecanja, kontrola registra)
 • Kada su svi parametri zadovoljeni, nastavlja se s kontinuiranim otiskivanjem u količini određenoj nalogom.

Tisak

(Osnovna faza u kojoj se materijal oblikuje u poluproizvod)

Offset tisak:

 • Priprema se tiskovna podloga (papir, omotnice...)
 • Papir se reže na zadani tiskovni format prema radnom nalogu
 • Postavlja se tiskovna forma (offset ploča) u offset tiskarski stroj koji je određen za tisak prema radnom nalogu
 • Podešavaju se ulaganje papira, vlaženje i bojanje
 • Nanosi se boja zadana radnim nalogom na tiskovnu formu
 • Ulaže se tiskovna podloga, otiskuje i izlaže
 • Kontrolira se kvaliteta otiska (nanos boje, registar)
 • Kada su svi uvjeti zadovoljeni, nastavlja se s kontinuiranim otiskivanjem u količini zadanoj radnim nalogom.

Dorada

(završna faza u kojoj se grafički proizvod finalizira)

 • Otisnuti poluproizvod se proslijeđuje na doradu: Redoslijedom se izvode faze dorade, zadane prema radnom nalogu (npr. rezanje, savijanje, ljepljenje)
 • Gotovi se proizvod broji, odvaja i pakira u prikladnu ambalažu (kutije, paketi, papirnate vrećice).
 • Ambalaža se etiketira, evidentira i šalje na dostavu.