Prostorije

Proizvodnja u GRAFISU odvija se na dvije etaže u uredskim prostorijama u kojima se obavlja prodaja, nabava i priprema te pogonskim prostorijama u kojima se izvode procesi tiska i dorade.

Ured

U uredskim prostorijama se obavljaju slijedeći poslovi:

 • Primitak i kalkulacija upita za cijenu
 • Izrada ponuda za tisak
 • Izrada naloga
 • Nabava materijala i alata
 • Fakturiranje
 • Primitak datoteka za tisak
 • Računalna montaža za tisak
 • Izrada CTP tiskovne forme (offset ploča)
 • Digitalni tisak

Pogon

U pogonskim prostorijama se obavljaju slijedeći poslovi:

 • Priprema sirovine (rezanje papira)
 • Offset tisak
 • Foliotisak
 • Reljefni tisak (blindruck)
 • Štancanje
 • Grafička dorada
 • Otprema