Zaštita okoliša

Tisak je tehnološki proces čiji je rezultat grafički proizvod. Osim proizvoda, tijekom svih faza rada u tiskari kao što je GRAFIS nastaje i tehnološki otpad, opasni i neopasni. U GRAFISU nastojimo spriječiti nastajanje otpada koliko je to moguće, kontinuiranim nadzorom i zbrinjavanjem, štiteći okoliš u kojem živimo i radimo. Opasni i neopasni tehnološki otpad koji nastaje u GRAFISU prikupljaju tvrtke ovlaštene za zbrinjavanje opasnog i neopasnog otpada.

Opasni tehnološki otpad

 • krpa za pranje tiskarskog stroja
 • otpadni razvijač
 • mineralna boja
 • kemija
 • ambalaža od boje i kemije
 • Site stats

OPASNI tehnološki otpad je opasan za okoliš i ne smije završiti u komunalni otpad:

 • onečišćenu krpu za pranje strojeva deponiramo u kante koje odvozi i reciklira ovlaštena tvrtka
 • otpadni razvijač, boju, kemiju i onečišćenu ambalažu deponiramo u posebne kante, koje se odvoze
 • Pre designed layout options
 • Domain names & professional email

Neopasan tehnološki otpad

 • otpadni papir i karton
 • offsetne ploče

NEOPASNI tehnološki otpad nije opasan za okoliš, ali ga također treba zbrinuti:

 • otpadni papir i karton deponiramo u kartonske kutije koje se odvoze na reciklažu
 • offsetne ploče koje se više ne koriste otkupljuje tvrtka za otkup metalnog otpada
grafis-zastita-okolisa-5

Očevidnik otpada

Zbrinjavanje otpada

Svako mjesto unutar tiskare na kojem se deponira otpad mora biti označeno, kao i vrsta otpada prema određenoj nomenklaturi.

Svako nastajanje otpada uvodi se u očevidnik otpada.

Prilikom svakog odvoženja opasnog i neopasnog otpada, ovlaštenoj tvrtki za zbrinjavanje otpada predaje se prateći list za otpad u kojem je navedena vrsta i količina određenog otpada.

Nakon zbrinjavanja, tvrtka koja je otpad zbrinula vraća GRAFISU ovjereni formular o izvršenom zbrinjavanju otpada.

Osim zbrinjavanja otpada, nastojimo zaštiti okoliš slijedećim postupcima:

 • smanjivanjem generiranja otpada tijekom proizvodnje
 • korištenjem boja na biljnoj, a ne na mineralnoj bazi
 • smanjivanjem nepotrebne uporabe energije, vode i emisije zagađenja u okoliš putem zraka i odvodnje
 • educiranjem djelatnika o potrebi brige za zaštitu okoliša

GRAFIS je upisan u registar obveznika prijave za opasni i neopasni tehnološki otpad pod brojem 1709143. Kontrolu zbrinjavanja otpada obavlja nadležna inspekcija Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.