0800 GRAFIS (0800 472347)

Besplatan broj telefona

Brošure

Brošure - tisak i izrada

Tisak brošure vam može pomoći kada trebate promovirati vašu ponudu proizvoda ili usluga koja ne može stati na jedan list papira, ali može na više stranica:

  • jednostrani ili obostrani tisak omota (korica) brošure
  • obostrani tisak unutrašnjih listova (knjižnog bloka) brošure
  • tisak u jednoj, dvije boje ili color tisak
  • izrada klamanjem, ljepljenjem ili spiralno

Primjeri:

Npr. 21 x 29,7 cm (A4)

Nepremazni standardni ili reciklirani
Premazni obostrano mat ili sjajni

Jednostrani tisak
Obostrani tisak

Jednostrano
Obostrano
(mat, sjajno ili UV)

Jednostrana
Obostrana
(mat ili sjajna)

4 – 64 stranice (za klamani uvez broj stranica treba biti djeljiv s 4 bez ostatka, npr. 4, 8, 12,16… stranica)

Nepremazni standardni ili reciklirani
Premazni obostrano mat ili sjajni

Obostrani tisak

Obostrano
(mat ili sjajno)

Obostrana
(mat ili sjajna)

Klamani
Spiralni
Spiralni bijeli
Spiralni srebreni
Spiralni crni

Digitalni tisak:
24 – 48 h

Offset tisak:
2-5 radnih dana

Upit za tisak: