Hvar (SZ strana) - kompleks tri kamene kuće za rekonstrukciju
85000